Bestyrelse

Formand:

Geert Klarsgaard.

Formand@mtb.dk

Rejse@mtb.dk

sponsor@mtb.dk

sport@mtb.dk

Har skovcyklet siden 2008 og altid i DMK. Før det interesserede cykling mig zero. 
Har været i bestyrelsen siden 2009 og primært arrangeret klubbens rejser i ind- og udland (og deltaget i de fleste). De seneste par år også været inde over andre af klubbens øvrige aktivitetstilbud.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

Næstformand:

Jill Wortziger

Naestformand@mtb.dk

Pr@mtb.dk

Web@mtb.dk

rejse@mtb.dk

klub@mtb.dk

Har været medlem i DMK siden maj 2014 og kørt MTB siden december 2013, så jeg er, det man med rette kan kalde, en nybegynder.

Da jeg, er en af de mange som, OFTE benytter mig af klubbens mange tilbud har jeg i den forbindelse oplevet at det ind imellem kan være lidt svært at hitte rede i hvad der sker og hvornår, det vil jeg gerne være med til at gøre lettere at gennemskue.

Da jeg samtidig tit er at finde i skoven er det også en glimrende mulighed for at hive fat i mig, hvis du har spørgsmål eller gode idéer som du ikke lige ved hvem du skal rette henvendelse til omkring. Så skal jeg nok formidle videre til rette vedkommende.

 

Talent og Elite Ansvarlig:

Thorsten Breiding

elite@mtb.dk

 

Børne og unge ansvarlig:

Lars Torup.

Born@mtb.dk

Træner for børn på 8-10 år – deriblandt min egen datter. Har altid interesseret mig for cykling og kørt på landevejen indtil jeg fandt skoven i en moden alder. I mit civile liv er jeg seniorrådgiver i et medicinalfirma. Er uddannet spinninginstruktør, og med min baggrund som cand. scient. i biokemi interesserer jeg mig for træningsfysiologi, dog uden at have arbejdet med det professionelt. Som bestyrelsesmedlem i DMK vil jeg gerne være med til at styrke børne- og ungeområdet og have fokus på sammenhængskraften på tværs af klubben, mellem ung og gammel, motionist og eliterytter.

 

Kasserer:

Morten Helger

Kasserer@mtb.dk

 

Bestyrelses medlem:

Maria Hach:
Vil arbejde med klubudvikling (talent, bredde, elite) herunder primær person i forhold til optimering af Processer og dokumentation af samme.

 

Bestyrelses medlem:

Peter Hjort:
Vil samtidig med sin rolle som Elite træner i dameafd.have en koordinerende rolle i elite grupperne i tæt samarbejde med Thorsten Breiding.

 

Bestyrelses medlem:

Pia C. Nielsen:
Vil primært arbejde med arrangementer af social karakter samt turer. Hun indgår dermed i Klubudvalget