Fra bestyrelsen i DMK.

Måske tænker du, hvad laver de egentlig I den bestyrelse? Måske gør du ikke, uanset så vil vi gerne fortælle lidt om hvad vi arbejder med lige nu.

Klubuddannelse i DMK

I bestyrelsen har vi den sidste måneds tid, været i gang med vores klubuddannelsesforløb i samarbejde med Sportshouse. Klubuddannelsen er et forløb, der strækker sig over 4-5 måneder, og inkluderer ca. 40 arbejdstimer for hvert bestyrelsesmedlem ud over vores almindelige bestyrelsesarbejde.
Formålet med klubuddannelsen er at finde ud af hvilke færdigheder og muligheder vi har i bestyrelsen og i klubben, hvilken udvikling klubben skal gennemgå de næste 5 år, hvilke mål og fokusområder vi gerne vil have, samt hvilke strategier vi vil gøre brug af for at nå vores mål.
Det har ind til videre været et super spændende arbejde, hvor vi bliver udfordret i den måde vi tænker foreningsliv på. Foreløbigt har vi arbejdet med en udviklingsplan, hvor vi har besluttet os for at have særligt fokus på 2 områder
1. Bredere træningstilbud til breddemedlemmerne
2. Talentudvikling
I uge 43 starter vi op med de fokusgruppe interview som nogle af jer har meldt jer til. Der har været rigtig god tilslutning til interviewundersøgelsen og der vil i alt være 3 fokusgrupper med ca. 7-8 personer ved hvert interview. Efterfølgende vil vi sætte nogle konkrete mål for vores fokusområder og udvikle strategier for både det sportslige område og kommunikations området.
Klubuddannelsen vil blive afsluttet i løbet af december. Herefter vil forløbet, med mål og strategier blive præsenteret på generalforsamlingen i januar 2018.
Så hermed også en opfrodring til at møde op til generalforsamlingen, så du ikke går glip af informationer om vigtige tiltag i din klub.

Kærlig hilsen,

DMK
Bestyrelse.