INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Mountainbike Klub i  Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, 2820 Gentofte, Mandag d. 15. januar 2018, kl. 19.00.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal i henhold til klubbens vedtægter omfatte følgende punkter:   1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. 6. Valg af formand (lige årstal). 7. Valg af kasserer (lige årstal). 8. Valg af øvrig bestyrelse på 6 medlemmer for to år. (3 medlemmer vælges     på ulige årstal og tre medlemmer vælges på lige årstal). 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant for et år. 10. Eventuelt.   Som mange af jer ved, har vi, i bestyrelsen, siden 25.9.2017 været i gang med en omfattende klubuddannelse hvor vi har identificeret målsætningen for klubben over de næste 5 år og fået sat rammerne for hvordan vi opnår de mål vi har sat, alt det arbejde vil vi gerne dele med jer og det vil derfor også blive præsenteret på generalforsamlingen, det er en præsentation man ikke vil gå glip af. 🙂   Går du med en stille, eller larmende, drøm om at være med i DMK´s bestyrelse eller har du forslag til vedtægtsændringer skal du sende dem til formand@mtb.dk senest den 1.1. 2018