Dagsorden til generalforsamling 2018

Afholdes: Tirsdag den 15/1 2019

Tid: kl. 19.00

Sted: A/B hallerne, skovdiget 1, 2880 Bagsværd

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af formand (ulige årstal).

7. Valg af kasserer (lige årstal).

8. Valg af øvrig bestyrelse på 6 medlemmer for to år. (3 medlemmer vælges på ulige årstal og tre medlemmer vælges på lige årstal).

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant for et år.

10. Eventuelt.