MTB-Touring

Touring er for alle og et uformelt tilbud i forhold til “træning”. Der er ingen træner eller ansvarlig (og dog, se tilføjelse neden for). De fremmødte sørger selv for at få delt hold efter niveau/lyst, således at alle får en god oplevelse i skoven.

Klubben har sin egen gruppe på Facebook, hvor alle klubbens medlemmer kan slå ture op.

Søndags-touring:

Kl. 10.00 fra Lyngby station. Den “store” touring dag. Mange fremmødte med alt lige fra stor klinge og håret tilbage, til rolig legestue og tit afsluttet med cafebesøg i Lyngby!

Normalt skrives der ikke noget på Facebook om søndagsturene. De er der bare. Som juleaften den 24. december. Undtagelsen kan være hvis nogen har lyst til en ekstra lang tur.

Der vil der ofte være en “førerhund” til at tage sig af de, som ikke rigtig er i form og ikke kender skoven endnu, altså en guide som sikrer sig, at du får en god oplevelse og kommer med hjem igen.

Fælles for ovennævnte er, at det er et tilbud til seniorene i klubben, ønsker man at finde tilbud til børn og unge under 18 år er det DMK’s B&U afdeling man skal kigge på.