DMK Touring

Touring er for alle og et uformelt tilbud i forhold til “træning”. Der er ingen træner til touring, men der er én eller flere “førerhunde”, der viser vej. De fremmødte sørger selv for at få delt hold efter niveau/lyst, således at alle får en god oplevelse i skoven.

Klubben har sin egen Facebook-gruppe (se nederst), hvor alle klubbens medlemmer kan slå ture op.

Søndags-touring

Hver søndag kl. 10.00 køres der søndags-touring. Der er ofte mange fremmødte med alt lige fra stor klinge og håret tilbage, til rolig legestue og tit afsluttet med cafebesøg! Der er plads til alle – hurtige som knap så hurtige…

Søndags-touring køres ofte fra Lyngby Station, men der kan også være andre start-destinationer. Det er derfor en god idé at følge med på Facebook, så man ved præcis, hvor der køres fra den pågældende søndag.

Der vil der altid være en “førerhund” til at tage sig af de, som ikke rigtig er i form og ikke kender skoven endnu, altså en guide som sikrer sig, at du får en god oplevelse og kommer med hjem igen.

Fælles for ovennævnte er, at det er et tilbud til de voksne i klubben. Ønsker man at finde tilbud til børn og unge under 18 år er det DMK’s B&U afdeling man skal kigge på.