Medlemsbetingelser

Dansk Mountainbike Klub (DMK) er danmarks ældste og største mountainbikeklub. DMK er på trods af navnet primært en klub, som folk på det østlige Sjælland kan drage nytte af. Hvis du bor andre steder i Danmark, vil du nok have størst udbytte af at kontakte en lokal klub.
Medlemskab
Du kan melde dig ind i klubben via Klubmodul HER
Du kan melde dig ud samme sted som du meldte dig ind.
Det koster 750 kr. for et års medlemsskab. Medlemeskabet betales forud og der er ingen fortrydelsesret når du er meldt ind. Du er medlem fra det øjeblik din betaling er gået igennem.
DMK yder tilskud til sporvedligeholdelse på kr. 30 af dit årlige kontingent.
Dit kontingent fornyes automatisk en gang om året.
Ønsker du ikke længere at være medlem af DMK skal du melde dig ud på klubmodul:
Log in og gå ind under: Mine tilmeldinger .
Meget af vores kommuniktion foregår via email og SMS. Vi modtager støtte baseret på aldersfordelingen blandt medlemmer. Du har derfor pligt til at sikre at vi til enhver tid har følgende oplysninger om dig:
For- og efternavn
Fødselsdato
Mobiltelefonnummer
Emailadresse
Er du i tvivl om du vil være medlem, kan du prøve klubben på vores introture.
Klubtøj
Det forventes at du køber klubbens tøj i det omfang du har behov for det. Og at du kører i klubtøj når det er muligt, til træning, hyggeture, etc. Deltager du i løb, skal du altid deltage i klubtøj og det skal fremgå af din tilmelding til løbat at du kører for DMK.
Hvis du har yderligere kommentarer eller spørgsmål vedr. medlemskab, er du velkommen til at læse vores vedtægter eller kontakte formanden eller en af de andre i bestyrelsen.