Bestyrelse

Formand:

Anders Tybjerg
formand@mtb.dk

Næstformand:

Vakant

Kasserer:

Allan Jensen (indsuppleret)
kasserer@mtb.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Peter Savage
Rikke Stefansen (indsuppleret)
Jens Albagaard (indsuppleret)