Bestyrelse

Formand:

Anders Tybjerg

formand@mtb.dk

Næstformand:

Vakant

Kasserer:

Søren Christoffersen

kasserer@mtb.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Birgitte Høgh

Peter Savage